Cài đặt nhạc chờ bài hát : Chuyện tình saka

Danh mục: NHẠC CHỜ VIETTEL,  Vào: 07-01-2012

Cài đặt nhạc chờ bài hát : Chuyện tình saka

STT Tên BH Tên ca sĩ Mạng Mobifone Mạng Viettel Mạng Vina Mạng Vietnam
1 Chuyện tình saka SaKa Trương Tuyền 6111044 6945277 858232 582063

Tên bài hát Mạng Cú pháp cài đặt Cú pháp gửi tặng
Chuyện tình saka Mobiphone CHON<dấu cách>6111044 gửi 9224 TANG<dấu cách>6111044<dấu cách>Số điện thoại nhận gửi 9224
Viettel BH<dấu cách>6945277 gửi 1221 TANG<dấu cách>6945277<dấu cách>Số điện thoại nhận gửi 1221
Vinaphone Tune<dấu cách>858232 gửi 9194 Tang<dấu cách>858232<dấu cách>SốĐiệnThoại gửi 9194
Vietnamobile Đặt mua: MUA <582063> gửi 2345 CAIDAT <SốĐiệnThoại> <MãBàiHát> gửi 2345 TANG <SốNgườiNhận> < 582063> gửi 2345

Chia sẻ thông tin này với bạn bè của bạn:
Bình Luận

Nhạc chờ Viettel

Nhạc chờ Mobi

Nhạc chờ Vina

Nhạc chờ VNM

Kết nối với chúng tôi Trên Facebook